Rolfing® SI en specifieke indicaties

-- We zijn momenteel bezig met het vertalen deze pagina.
Niet alle vragen zijn naar het Nederlands vertaald. --

Zorgt Rolfing voor een vermindering van stress?

Verbetert Rolfing mijn houding?

Helpt Rolfing bij chronische pijn?

Can Rolfing help individuals with Scoliosis?

Can Rolfing help my Carpal Tunnel Syndrome?

Can children benefit from Rolfing?

How can Rolfing help my Pregnancy? 

Zorgt Rolfing voor een vermindering van stress?

Veel mensen die Rolfers bezoeken klagen over hun hoge niveau van stress en hoe dat hun dagelijks leven beïnvloedt. Vaak zijn ze op zoek naar een nieuw alternatief, na geëxperimenteerd te hebben met middelen zoals spierverslappers, pijnstillers, smeersels, balsems en andere actuele behandelingen. En, wanneer deze behandelingen falen, wordt gezocht naar andere vormen van verlichting zoals oefeningen, meditatie, yoga, visualisatie en zingen.

Velen zochten verlichting in myofasciale (neuromusculaire) technieken en hebben regelmatig massages of soortgelijke zachte weefseltherapieën geprobeerd. Meestal bieden deze therapieën een tijdelijke verlichting van de fysieke oorzaken van chronische stress. Diegenen die een definitieve oplossing voor hun hoge niveaus van stress zoeken, hebben meer succes met Rolfing.

Rolfing is niet alleen gericht op vermindering van stress. Wat Rolfing zo doeltreffend maakt, is een hoger niveau van integratie van het lichaam, balans en educatie van het lichaam en de psyche. Als het lichaam meer in evenwicht komt, ontstaat er meer gemak en comfort. Door toename van gemak en comfort, verdwijnen fysieke en emotionele spanningen. Deze opeenvolging van gebeurtenissen is een typisch voorbeeld van de veranderingen die tijdens het Rolfing proces ervaren worden. Een van de belangrijkste ervaringen van veel Rolfing cliënten is een verlaging van hun stressniveau.

terug naar boven

 


 

Verbetert Rolfing mijn houding?

Waarschijnlijk denkt u er niet over na, maar een van de belangrijkste problemen op het gebied van lichaam en geest is te voorkomen dat de zwaartekracht u naar beneden drukt. Wat u ook doet, de zwaartekracht heeft altijd invloed op elke beweging die u maakt. Voordat u uw hand optilt, past het houdingssysteem van uw lichaam zich aan om uw voeten stevig op de grond te houden, uw hoofd goed gebalanceerd te plaatsen, en nog veel meer subtiele aanpassingen. Dit is de echte onderliggende dynamische houding: een natuurlijke balans in relatie tot de zwaartekracht- niet "rechtop staan, en uw schouders naar achteren trekken", hetgeen waarschijnlijk tijdens de kinderjaren geïnstrueerd werd. Ademen, zitten, staan en lopen zijn de basisbewegingen tijdens ons leven. Houding is de essentiële basis van al deze bewegingen.

Balans is afhankelijk van hoe de hersenen de relatie tussen het lichaam en zijn omgeving interpreteert -proprioceptie, dit bepaalt hoe we weten waar we zijn. Chronische pijn en spanning is het gevolg van hoe we ons gedragen, hoe wij waarnemen en hoe onze coördinatie is. Deze gewoontehouding leidt tot herhaalde, verkeerde bewegings en –spanningspatronen – verkeerde afstemming - dat zich uit in een structurele disbalans. Dus om voor langere tijd bevrijd te zijn van stress en spanning, is het niet voldoende om lokale beperkingen op te heffen: u moet de manier waarop u beweegt veranderen t.w. houding, perceptie, coördinatie.

De afstemming van uw houdingssysteem vindt buiten het bewustzijn plaats, en heeft zich al ingesteld op de beweging die u gaat maken. Het is de pre-beweging, dat zorgt voor stabiliteit en dat grotere, coördinatieve bewegingen toestaat. De pre-beweging, biedt een stabiele basis, met een juiste oriëntatie, snelheid en coördinatie voor de beoogde fysieke beweging. U kunt niet uw lichaamshouding aanpassen door simpelweg meer kracht uit te oefenen, of doelbewust rechtop te staan. Het is nodig de input zodanig te veranderen, dat een juiste zintuiglijke informatie tot de pre-beweging en bewegingspatronen leidt.

Door de specifieke Rolfing aanraking, worden de receptoren in de fascia van het menselijk lichaam gestimuleerd, en de communicatie die via de zintuiglijke en motorische zenuwbanen buiten het bewustzijn vindt plaats zorgt voor de gewenste verandering. Door de bewegingslessen tijdens Rolfing Structurele Integratie en Rolfing Bewegings Integratie, herontdekt u de relatie met de zwaartekracht. Doordat u meer bewust wordt van de omgeving worden bewegingspatronen gracieuzer en vloeiender . Rolfing geeft u de gereedschap nodig voor nieuwe bewegingsmogelijkheden op het werk of tijdens het dagelijks leven. Het verschaft toegang tot de aangeboren intelligentie van uw lichaam en zorgt voor een nieuwe relatie tussen lichaam, geest en de zwaartekracht. Voor de meeste cliënten zorgt Rolfing voor significante en duurzame posturele veranderingen.

terug naar boven

 


 

Helpt Rolfing bij chronische pijn?

Chronische pijn is een belangrijk probleem voor veel cliënten. Pijn die ontstaat door een ongeval, operaties in het verleden of door overbelasting van weefsels op het werk. De meeste cliënten met chronische pijn hebben van alles geprobeerd en zijn nog steeds op zoek naar iets dat kan verlichting kan geven. Rolfing is zeer effectief voor cliënten die last hebben van chronische pijn. Los maken, ontspannen en het lichaam herstructureren kan aanzienlijk helpen bij het verminderen van spanning en pijn.

Een gedeeltelijke lijst van chronische aandoeningen waarbij Rolfing helpt:

 • Ontsteking van de fascia van de voetzool
 • Hielspoor
 • Kniepijn
 • Heupproblemen
 • Sciatica, pijn in de beenzenuw
 • Carpaal tunnel syndroom
 • Tennisarm
 • Rotator cuff letsel van de schouder
 • Problemen met de ingewanden
 • Lage rugpijn
 • Scoliose
 • Kyfose
 • Thoracic outlet syndroom
 • Whiplash
 • Hoofdpijn
 • Nekklachten
 • Kaakklachten

terug naar boven

 

 

Can Rolfing help individuals with Scoliosis?

Scoliosis is the abnormal lateral curvature of the spine, a common condition that frequently leads people to seek therapy because of aesthetic or mechanicals reasons associated with complications. It can be either structural or functional. If functional, it is generally acquired through unbalanced usage, whereas structural scoliosis implies bone structure issues having a congenital origin or resulting from prolonged functional changes. Structural scoliosis is more common and occurs with the highest prevalence amongst teenage girls. In addition to characteristic curvature of the spine, there is always a rotational component.

Over 50 years ago, Dr. Ida Rolf discovered it was possible to reshape fascia with manipulation and that it would stay in the new shape. She realized it was possible to treat painful conditiions like scoliosis and sciatica without surgery. Through the years, clinical experience of Rolfers suggests that many people with structural scoliosis have responded well to the interventions of Rolfing SI"s Ten-Series primarily because of the combination of deep myo-fascial work, realignment of the body in gravity and movement integration. These last two elements being important components. Through new alignment in gravity, the body ceases to "fight gravity" instead using it as an energy source leading to the typical observation of clients that they are lighter and uplifted. Equally important is the movement work challenging common, ineffective and inefficient motions through careful attention to neurological elements underpinning posture and coordination.

Rolfing SI's emphasis on increasing awareness of the intrinsic muscles, and breathing itself, offers important benefits. A frequent side effect of scoliosis is impaired respiration that often worsens. Encouraging an element of "play" around respiratory possibilities, introduces change in the breathing pattern and encourages a more balanced respiration.

A noticeable neurological asymmetry is usually present in many scoliotics and a lack of functional awareness in many parts of the body is present. In an article by Robert Schleip (1), there is reference to and subsequent lengthy discussion of a Dutch research effort by W. Keesen et al (2). Briefly, experiments in proprioception among scoliotic subjects show a distortion of body image and body schema, comparing it to anorexic's distortion of body image/ body schema. Anorexics view themselves as fat, no matter how skinny they are. Similarly, some individuals with scoliosis perceive and accept their body position as straight regardless of how distorted they are.


1. Schleip, R. "Scoliosis and Proprioception" Rolf Lines, Vol.xxviii, no.4, Fall 2000.
2. Keesen,W. et al. "Proprioceptive Accuracy In Idiopathic Scoliosis" Spine 17(2), 1992, pp.149-155.
These articles, along with many other good articles on scoliosis, are available on Robert Schleip's website: www.somatics.de.

This FAQ response is abstracted from: "SCOLIOSIS: Perspectives influenced by the Rolfing® Paradigm." © 2007, Colin Rossie.


terug naar boven


 

Can Rolfing help my Carpal Tunnel Syndrome?

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is an occupational overuse condition of the wrist. The tendons of the wrist, finger and thumb muscles, and the median nerve all pass through this "tunnel", actually a narrowing in the wrist created by the carpal bones. Through overuse the tendons can become inflamed and swell compressing the nerve. Only a single nerve is affected, whereas many muscles are involved. The condition occurs in both genders, and across a wide range of ages and occupations: assembly line workers and keyboard operators, as well as anyone in an occupation where power or precision gripping is frequent such as musicians, waiters, chefs and drivers.

Symptoms begin with numbness and tingling. After several months this becomes an acute pain in the wrist and forearm. Although clients often report that their fingers feel swollen, in fact, after prolonged periods forearm muscles and fingers atrophy. Power gripping weakens, fine motor skills diminishes and the ability to distinguish temperature variations can become difficult. Often, the symptoms are not relieved by rest or sleep.

People that have received Rolfing sessions to address CTS often report significant improvements and diminished pain. Rolfing lengthens and opens the connective tissue around the nerve, eliminating the pinching and the pain. However, from a Rolfing perspective CTS should never be considered just a "local" (wrist) condition, it must be examined within the context of the entire body's relationship to gravity. Proir injury or repetitive unbalanced work habits are part of the problem. Thus, resolution must involve much more than myo-fascial work of the wrist, and include myo-fascial work up the arm into the shoulder girdle, as well as re-education regarding seated posture, shoulder and upper limb use, and often suggestions on how to modify the ergonomic efficiency of the client's workplace can also prove helpful.


1. Schleip, R. Put more AMPs into your sessions: Advantages & Tips for Active Movement Participation (AMP) of the client during the hands-on myofascial work sighted 10/9 2009 at Robert Schleip’s website: www.somatics.de.

terug naar boven


 

Can children benefit from Rolfing?

Rolfing is often valued for correcting long-standing structural patterns.  Significantly, it can also serve as a preventive measure to reverse potentially problematic patterns in the young.  Children learn from watching.  They naturally imitate how parents carry themselves, their language, movement and modes of expression.  These patterns can be observed in family photos and are as much a part of a child's makeup as his hair color, height and predisposition to certain hereditary illnesses.  Rolfing can begin to address anomalous patterns early, for instance hip imbalances that might limit the child's mobility and growth.

Children are amazingly resilient and when injured from falls or accidents often seem to be fine on the outside, once the cut or bruise heals.  However, as Dr. Rolf observed, minor changes have taken place in the connective tissue, in the joints and muscles that were injured.  Small tears or pulls cause the tissue to thicken.  Soon, muscles begin to adhere to each other and are less able to function as discrete entities.  These changes may express themselves as a slight limp, lower energy, decreased range of motion, or level of strength.  Rolfing can create a palpable change in the child's connective tissue matrix.  Early intervention by a Rolfer, aware of the unique needs of children, can make a profound difference in a child's awareness, comfort level and self-esteem.

The importance of receiving a loving supportive touch in and of itself is of immeasurable value during development.  We have found that adolescents who receive Rolfing sessions, during this period of insecurity and emotional turmoil for most, besides the obvious structural benefits, frequently experience a profoundly positive effect on their awareness and comfort with their rapidly changing body.

Young people with a variety of issues may benefit from Rolfing and it is a superb way to introduce them to holistic and preventative health care practices.  Children sessions tend to be shorter in duration, less frequent, and are designed specifically to address children’s individual needs.

Rolf Structural Integration can have an incredibly positive impact on a child’s health and development. Rolfing is an effective means of addressing the everyday aches and pains of childhood development, including injury from falls and other accidents, birth trauma, emotional trauma, poor posture, and even illness and disease. The change and freedom of movement that can be achieved through Rolfing can have a profound effect on a child’s life.

How kids can benefit from Rolfing®:

 • Improved posture
 • Increased body awareness
 • Relief from “growing pains”
 • Feeling more comfortable their bodies
 • Address birth and injury trauma
 • Build confidence & self-esteem

 

The Benefits of Rolfing® Children
by Phoenix DeLeón

The change and freedom of movement that can be achieved through Rolfing can have a profound effect on a child’s life. Think of an awkward or slouching teenager, or a child with any uncomfortable or problematic pattern in her body (bowed legs, pigeon toes, torticollis, scoliosis, etc.). How might a child experience herself and her life if her body were able to function more efficiently, more comfortably, and with more ease? Imagine the possibilities for a child who no longer feels discomfort in his body when he breathes, runs, walks, plays, or participates in any daily childhood activities. This is the potential that Rolfing can awaken in a child’s body.

So, what exactly is Rolfing?
Rolfers™ work to establish a more organized, aligned, and balanced body structure, through a variety of hands-on techniques, movement cues, and client education. Rolfing is adaptable to the needs of each individual client, and for this reason is appropriate for people of all ages.

Two common misconceptions about Rolfing are that it is a “very deep tissue massage,” and that it is usually a painful experience. Neither of these is true. Rolfing is its own modality, not a type of massage. There are guidelines that Rolfers follow in their approach to the body which are quite different from any massage modality.

Change is the most important aspect of Rolfing, and at times, change can be an uncomfortable experience. While a client may experience some discomfort during a Rolfing session, it is generally in the context of that person’s tolerance and comfort level. The “no pain, no gain” attitude of earlier times has become passé in the modern Rolfing experience.

Dr. Ida P. Rolf, founder of Rolf Structural Integration, worked with dozens of children throughout her life. Some of her first Rolfing clients were children, and one of her most celebrated cases was with a little boy in whom the change was so profound that his “before” and “after” Rolfing images later became the official Rolfing logo.

As stated in The Promise of Rolfing® Children: “Dr. Rolf’s work with children established that a dramatic improvement in the children’s physical, psychological and chronological course of development can be documented. Parents reported that their children responded with increased confidence and verbal expression; improved self-image and enthusiasm; more self-control and less destructive behavior; felt more comfortable in their bodies; and were more physically active.”

The Promise of Rolfing® Children also notes that “Rolfing is an effective means of addressing the everyday aches and pains of childhood development,” including injuries from falls and other accidents, birth trauma, emotional trauma, poor posture, and even illness and disease.  Rolfing can help children experience their bodies in a whole new way: as a comfortable, relaxed, and easy place to be.

terug naar boven


 

How can Rolfing help my Pregnancy?

Pre-Conception Sessions

A series of pre-conception Rolfing sessions may avert, or significantly lessen, many potential structural discomforts commonly experienced by women during pregnancy.  An unaligned body predisposes a woman to many discomforts as her pregnancy progresses.  These include back pain, hip joint pain, leg cramping, sciatica and a restricted capacity for breathing.

Commonly occurring forward tilt of the pelvis (frequently found in women as a residual from previous pregnancies) will be exacerbated as the uterus enlarges.  Given that a horizontal pelvis optimally supports the vertebral column, commencing a pregnancy with a tilted pelvis is not conducive to a comfortable 40 weeks.

The balanced pelvis of a Rolfed body has consistent tone in the pelvic floor, whereas an unbalanced pelvis will distort the pelvic floor.  Once a pregnancy has commenced, the increased weight of the uterus suspended on the distorted pelvic floor, combined with the softened pelvic ligaments of pregnancy, can result in pain is several hip joints.

The Rolfing process equips the body with a solid base by aligning the toe, ankle and knee hinges.  Commencing her pregnancy with a sturdy foundation will provide a woman with sound support for her rapidly changing center of gravity and an opportunity for optimum carriage of her posture as her baby grows.

Rolfing during Pregnancy

The standard series of ten Rolfing treatments is not appropriate once a pregnancy has commenced.  However, Rolfing techniques and movement education can significantly assist a pregnant woman adapt to her changing structure and provide relief from discomforts resulting from these structural changes.  This is particularly true in the last 6 months of pregnancy.

Post-partum Rolfing

The initial three to six month post-partum period is often considered the best time to undergo a series of Rolfing sessions.  At this time, some of the effect on the body's connective tissue of the hormone relaxin is still lingering.  This has the effect of making the fascial network more pliable than usual, thus more receptive to the Rolfing process.  Seizing the opportunity to undergo a series of sessions at this time can assist a woman in surrendering her pregnant posture and gait, and restoring her balance, alignment, body orientation and comfort.

This does not mean that undergoing the ten series after the initial six month post-partum period will not still be of tremendous value to a woman.  Structural changes resulting from pregnancy and childbirth can establish lifelong patterns of chronic discomfort.

In many instances, a woman's pelvis retains its anterior tilt and her thigh bones may remain externally rotated.  This situation results in a loss of support for the vertebral column and frequently in a downward pull on the rib cage.  Hours spent breast feeding will further contribute to a rounded appearance of the shoulder girdle and imbalance between the musculature of the front and back of the chest.  The psoas muscle is severely compromised during pregnancy and many women need to be re-educated in their awareness and use of this extremely important structural muscle.

Perhaps most importantly, the psychological boost to the woman in reclaiming her pre-pregnancy body cannot be underestimated.  Moreover, with this psychological boost, the more energy she finds in her newly Rolfed body the more capable she will feel to undertake the challenges of motherhood.

terug naar boven